DMCA

אם הוספנו בטעות תוכן השייך לך או לארגונך, אנו מצטערים על כך. אנו מתנצלים על כך ומבטיחים לך כי הדבר לא יחזור על עצמו בעתיד. אם אתה הבעלים החוקי של התוכן המשמש באתרנו, אנא שלח לנו דוא”ל עם שמך, שם הארגון, פרטי יצירת הקשר, כתובת האתר המפרה זכויות יוצרים והוכחת זכויות היוצרים (כתובת אתר או מסמך משפטי) בכתובת contact@theapktime.com >

אני מבטיח לך כי אסיר את התוכן המפר תוך 48 שעות.